Binarne Opcije – Rečnik Termina – Glosar

Lista stručnih izraza u Trgovanju Binarnim Opcijama


Strajk Cena (strike price): Strajk cena ili početna cena predstavlja vrednost (iznos) po kojem vlasnik opcije može da kupi ili proda sredstvo kojim trguje (aktivu) u datom trenutku.

Call Opcija (call option): Kada trgovac smatra (prognozira) da će stopa aktive porasti, onda kupuje call opcije. Call opcija predstavlja vid trgovca u kojem smatra da će određena vrednost sredstva kojim trguje da raste.

Put Opcija (put option): Kada trgovac smatra (prognozira) da će stopa aktive opasti, onda kupuje put opcije. Put opcija predstavlja vid trgovca u kojem smatra da će određena vrednost sredstva kojim trguje da opada.

U novcu (in-the-money): Kaže se da je call opcija ‘in-the-money’ odnosno da se završila u novcu, kada je prognozirana vrednost sredstva kojim se trguje nakon isteka vremena veća od početnog iznosa. U tom slučaju, trgovac je uspešno poslovao (predviđao) i ostvario je profit.

Put opcija se završava u novcu kada je prognozirana vrednost sredstva kojim se trguje nakon isteka vremena manja od početnog iznosa. U tom slučaju, trgovac je takođe uspešno poslovao i ostvario profit.

Van novca (at-the-money): Kaže se da je opcija ‘at-the-money’ odnosno da se završila van novca, kada je prognozirana vrednost sredstva kojim se trguje nakon isteka vremena ista kao i početna. Takođe se koristi i termin ‘near-the-money’ u slučajevima kada je prognozirana vrednost vema blizu početne.

Bez novca (out-of-the-money): Kaže se da je call opcija ‘out-of-the-money’ odnosno da se završila bez novca, kada je po isteku vremena prognozirana vrednost sredstva kojim se trguje manja od početnog iznosa. U tom slučaju trgovac nije uspešno poslovao (predviđao) i ne ostvaruje profit.

Put opcija se završava bez novca kada je prognozirana vrednost sredstva kojim se trguje nakon isteka vremena veća od početnog iznosa. U tom slučaju trgovac takođe nije uspešno poslovao (predviđao) i ne ostvaruje profit.

Vremenski rok (expiry time): Datum i vreme do kada važi opcija kojom je trgovac poslovao (koju je kupio).

Krajnja cena (expiry price): Vrednost sredstva kojim se trguju po isteku vremena opcije.

Isplata (payout): Iznos koji investitor ostvaruje ukoliko se opcija završava u novcu.

Momenat prekida – poravnanja (break even point): Trenutak (cena) u kojem su troškovi trenutnog trgovanja (prognoziranja) pokriveni nerealizovanim profitom i ukoliko prekinete trgovanje nećete imati nikakav gubitak, ali ni nikakav profit.

Razlika Ponude i Potražnje (bid ask-ask spread): Razlika između najviđše cene po kojoj je trgovac spreman da kupi određeno sredstvo kojim želi da trguje i najniže cene po kojoj je prodavac spreman da isto sredstvo proda. U najvećem broju slučajeva, kod opcije koje imaju veću likvidnost ova razlika je manja, dok kod opcija kojima se ređe trguje, odnosno koje imaju manju likvidnost, ova razlika je veća.

Derivati (derivatives): Finansijski instrument čija je vrednost određena vrednošću nekog drugog instrumenta (na primer deonice ili valute). Forex Opcije su derivati (izvedenice), jer je njihova vrednost određena cenom osnovnog valutnog para.


This post is also available in: English German Hungarian