Softver za automatsko trgovanje

Šta je zapravo Softver za automatsko trgovanje?

Touching Stock Market ChartSoftver za automatsko trgovanje omogućava praćenje velikog broja parametara i donošenje odluka u realnom vremenu. Ovakav softver je u stanju da samostalno obavi transakcije kupovine i prodaje određenog valutnog para, deonica ili robe, kada na tržištu primeti povoljnu priliku.

Trajanje ovakvih transakcija, od kupovine do prodaje, često se meri u sekundama.
Ovakvim načinom trgovanja se ostvaruje prednost nad trgovcima koji manuelno zadaju naloge za trgovanje. Softverske metode trgovanja se striktno pridržavaju zadatih strategija trgovanja, smanjuju uticaj ljudskih emocija na donošenje odluka i omogućavaju prevazilaženje problema koji mogu nastati usled nepažnje ili nedostatka koncentracije. Savremena tehnologija, softver i podaci koji pristižu u realnom vremenu sami po sebi nisu dovoljni da bi rezultati trgovanja bili uspešni.

img-content-img09Tehnologija obezbeđuje samo više informacija i brži proces trgovanja, međutim da bi rezultati trgovanja bili uspešni i dalje je potrebno pronaći odgovarajući način na koji se mogu iskoristi dostupne informacije i doneti ispravne odluke.

 

 POGLEDAJTE PREGLED I UPROEDNU ANALIZU 5 NAJBOLJIH SISTEMA ZA AUTOMATSKO TRGOVANJE, IZABERITE NAJBOLJE I POČNITE DA TRGUJETE VEĆ DANAS!

 

Koje su koristi korišćenja automatskog softvera?

Automatsko trgovanje nudi brojne koristi:

automated-tradingMinimizovanje emotivnih faktora: Trgovci izbegavaju nepotreban stres prilikom uobičajenog naina trgovanja. Jednostavne odluke ostavljate parametrima na koje emocije ne utiu, što može da bude sluaj u uobičjenim načinima trgovanja.

Sistem takođe onemogućava da se „zaletite“, odnosno preterate sa trgovinom „overtrading“.

Disciplina: Automatski sistem onemogućava da se ponašate nedsiciplinovano i ujedno sprečava akcije koje bi mogle da vas povuku da pretrate sa trgovanjem na samo jednom tržištu ili sa samo jednim valtnim parom, robom i sl.

Različitost trgovine: Sistem automatske trgovine skenira kompletno tržište i preporučuje vam najbolje detalje, odnosne valutne parove u tom trenutku.

Konzistentnost: Trgovci bi u običajenom nainu trgovanja mogli da odustanu od opcija i trgovine nakon gubitaka iako je dobitak očigledan. Automatski softver to sprečava ukoliko nema racionalnih parametara i signala

Poptupuna sistematizacije i direktna trenutna trgovina: Trgovaina se obavlja trenutno, u sekundama tako da nisu moguće raylike koje bi se javile u uobiajenom načinu trgovanja, a trgovina se takodje, isto tako yaustavlja trenutno kada sistem prerayuna sve parametre.

 POGLEDAJTE PREGLED I UPROEDNU ANALIZU 5 NAJBOLJIH SISTEMA ZA AUTOMATSKO TRGOVANJE, IZABERITE NAJBOLJE I POČNITE DA TRGUJETE VEĆ DANAS!

This post is also available in: English Hungarian Vietnamese