Odricanje od Odgovornosti

Sadržaj sa Sajta i Odgovornost


Uslovi pod kojima se obavlja Trgovanje Binarnim Opcijama kao i svi ostali aspekti ovakvog trgovanja se mogu promeniti s vremena na vreme bez prethodne najave, te tako informacije sa sajta treba iskučivo koristiti u informativne svrhe. OptionsWay se odriče svake vrste odgovornosti za bilo kakve gubitke koji mogu nastati usled korišćenja informacija sa sajta. Mi niti ohrabrujemo niti podržavamo trgovce da nesmotreno i neodgovono posluju. Trgovac koji želi da trguje binarnim opcijma treba da bude dovoljno oprezan i samostalno donosi poslovne odluke, te stoga OptionsWay ne snosi nikakvu odgovornost za to. Sve informacije koje nudimo na sajtu su isključivo informativnog karaktera i na njih se ne sme slepo oslanjati bez prethodne provere. Pre nego što se upustite u trgovanje binarnim opcijama, neophodno je da naučite sve koncepte ovakve vrste trgovanja.

Posetioci koji se oslanjaju na informacije i pomoć sa sajta OptionsWay, direktno ili indirektno, nemaju  pravo da zahtevaju nikakvu naknadu u novcu ili naturi ukoliko snose gubitak prilikom trgovanja. Ne snosimo odgovornost za poteze koje prave trgovci i odluke koje utiču na njihovo poslovanje. Svi članci i blogovi na sajtu odražavaju stavove autora koji ih objavljuju i OptionsWay nije odgovoran za validnost tih podataka. Sadržaje prihvatamo sa namerom da pomognemo posetiocima i nemamo odredbu na osnovu koje proveravamo njihovu autentičnost. Stoga, svaka poslovna aktivnost donesena na osnovu članaka ili blog tekstova sa sajta se smatra ličnom odgovornoću i uzima na sopstveni rizik i diskreciono pravo posetioca.

OptionsWay kao odgovorna kompanija će dati svoj maksimum da svojim posetiocima obezbedi najkvalitetnije, najautentičnije i najpouzdanije informacije u vezi sa binarnom trgovanjem i poslovanjem. Trgovci , s druge strane, moraju da posluju po svom ličnom iskustvu i osećaju.


This post is also available in: English