Опције акција: за и против

Опције су у основи уговор између две стране (једна је писац, а друга је власник), где власник (купац, онај који поседује, изаберите сами) има право да тргује финансијским интрументима (хартијама од вредности, на пример) по предодређеној цени (изабраној цени) све до одређеног датума. Имајте на уму да власник не мора то да ради, али има право да то уради, ауколико он или она то изабере. Писац, са друге стране, има обавезу да реагује на власников захтев и да испоручи финансијски инструмент који се тражи, или да га купи. Опција да се купи финансијски инструмент по одређеној цени је „позив“ а опција да се прода финансијски инструмент по одређеној цени се зове „стављање.“               Уколико је договорена цена испод тржишне вредности, уобичајена опција је позив, а уколико је тржишна цена виша, опција стављања се обично имплементира.

Добре ствари

Када је у питању разноврсност финансијских тржишта, неколико ствари може да парира опцијама. Оне могу бити коришћене као било шта, од хеџинг алатки које имају за циљ да управљају ризиком услед разних спекулативних сврха (што заправо повећава ризик), или све између. Данас, није неуобичајено да неке компаније нуде разне опције акције као подстицаје или чак плате за своје запослене. Опције акција могу бити продате трћим лицима, ефективно преносећи права на другог власника.

Лоше ствари

Насупрот уобичајеном мишљењу, опције акција нису само добре и профитабилне. На пример, власници могу да тргују опцијама али немају права на приходе од стварних компанија, добара и финансијских инструмената; слично, они немају никакво право гласа или извршна права осим да позову или ставе опције. Они немају права одлуке у ничему другом, чак иако то нешто може озбиљно да утиче на вредност акције. Постоје ризици: друга страна, тржиште, ликвидност… друга страна се односи на могућност да друга страна не поднесе у складу са уговором или се повуче. Јаки посредници могу да ублаже ризике чак и на нестабилним тржиштима, али они нису свемогући. Тржишта су непредвидива и нестабилна; мало трговаца може да просперира у таквом хаосу. А они који то и ураде, често нису у могућности да затворе договоре јер нема никога са друге стране ко је вољан да одмах преузме договор.

Закључак

опције акција
Опције акција

Погледи на опције акција могу често да варирају, у зависности да ли их пишете или поседујете. Писац се у основи нада да ће вредност ускоро пасти након што се прода, када би он био најпрофитабилнији. Власник, са друге стране, клади се да ће вредност расти, јер онда он може да је набави по мањој цени и да повеже лепи профит тако што ће је продати. Уопштено, све зависи од тога како ћете управљати опцијама акција. То је мач са две оштрице: могу да Вас обогате, или да Вам исто тако лако униште финансије.

This post is also available in: Croatian English